Technical Innovation Operational Excellence
Board of Directors
Committees
 • Audit Committee
 • Tak Young So(Chairman)
 • Lik Yuen Chan
 • Xiaohui Guan
 • Compensation Committee
 • Ruilin Song(Chairman)
 • Lik Yuen Chan
 • Yifang Wu
 • Nominating Committee
 • Qiyu Chen(Chairman)
 • Guoping Zhao
 • Ruilin Song
 • Strategy Committee
 • Qiyu Chen(Chairman)
 • Zihou Yan
 • Yifang Wu
 • Scott Shi-Kau Liu
 • Aimin Hui
 • Tak Young So
 • Ruilin Song
 • Environmental, Social and Governance Committee
 • Lik Yuen Chan (Chairman)
 • Ruilin Song
 • Tak Young So
 • Zihou Yan
 • Scott Shi-Kau Liu
Others